Certifikáty

Společnost Agromeli je řízena integrovaným systémem managementu. V konkrétní praxi, při přípravě a realizaci staveb, uplatňují pracovníci společnosti jednotné interní organizační postupy, jež zajišťují kvalitní výrobní přípravu, zásobování, koordinaci a řízení stavby.

Jsme držiteli následujících certifikátů:

  • systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2016
  • systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016
  • systému bezpečnosti práce ČSN ISO 45001:2018

MANAGEMENT KVALITY

Efektivnost a řízení všech procesů v organizaci je zajištěna stanovením ukazatelů pro jednotlivé procesy, jejich monitorováním, následným vyhodnocováním a prováděním interních auditů. Následným stanovením opatření k nápravě a preventivních opatření je zajištěno kontinuální zlepšování těchto procesů.

ENVIRONMENTALNÍ MANAGEMENT

Klade důraz na soulad všech našich činností s environmentálními aspekty a příslušnou legislativou. Management identifikuje všechny vlivy na životní prostředí, posuzuje jejich význam a pravidelně vyhodnocuje dosažené výsledky a přijímá opatření k jejich zlepšování.

BOZP MANAGEMENT

Péče o ochranu zdraví a života je chápána jako prvořadý závazek pro aktivní vytváření optimálních pracovních podmínek. Není pouze vnitřní záležitostí společnosti, ale je cílem managementu, aby byla vnímána zákazníkem i širokou veřejností. Bezpečnost a ochrana zdraví všech pracovníků společnosti je prvořadým principem činnosti managementu a je systematicky přenášena do povědomí všech zaměstnanců pravidelným proškolováním.

MANAGEMENT KULTURY STAVEBNÍ ČINNOSTI

Jsme si vědomi i možných negativních vlivů naší činnosti na život široké veřejnosti při realizacích všech náročných investičních zakázek. Proto při projektování a managementu vždy bereme v úvahu všechny aspekty případných dopadů svých činnosti.

Společnost Agromeli se zavazuje vždy nalézat kompromis mezi investiční náročností realizací a zátěží regionu a jeho obyvatel.

 

 

Související témata Agromeli: 

Napište nám

Kontakt

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178
627 00 Brno
tel.: +420 545 217 034
mob.: +420 602 516 207
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
agromeli@agromeli.cz