Enviromentální služby

V návaznosti na měřítka EU se do popředí dostávají ekologická hlediska sanace a tvorby krajiny. Důležitou roli v tomto procesu sehrávají odborné postupy (revitalizace a rekultivace), které si kladou za cíl obnovit kvalitativní parametry území, jež jsou narušena činností člověka a zabezpečit jeho další udržitelný rozvoj. Společnost Agromeli je pro Vás zkušeným a zodpovědným partnerem při návrzích, projektech a realizacích technologických postupů zejména v těchto oblastech:

  • odbahňování rybníků, nádrží a toků i s možností ekologické likvidace případně kontaminovaného odpadu – nánosů
  • zřizování a obnova mokřadňích biotopů
  • revitalizace říčních systémů
  • výstavba biokoridorů a biocenter
  • rekultivace a sanace skládek komunálních odpadů
  • revitalizace průmyslových areálů a průmyslových zón řešením dekontaminace zemin a podzemních vod

Součástí nabídky našich služeb je i konzultační činnost pro možné využití dotačních programů jak ze zdrojů v rámci EU, tak z prostředků SFŽP, MŽVP, případně jiných ministerstev.

Související témata Agromeli: 

Napište nám

Kontakt

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178
627 00 Brno
tel.: +420 545 217 034
mob.: +420 602 516 207
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
agromeli@agromeli.cz