Inženýrské stavby

Společnost Agromeli je připravena řešit s investory problematiku systémové obnovy inženýrských sítí. Naše zkušenosti a zázemí umožňují koordinovat všechny postupy se všemi návaznými činnostmi, jako je obnova komunikací, vodovodů a ostatních inženýrských sítí. Naši odborníci jsou připraveni konzultovat s vámi nejvhodnější řešení odkanalizování Vaší obce přirozeným gravitačním systémem nebo alternativně, s maximálním ohledem na rizika provozu a dlouhodobé provozní náklady.

V naší nabídce inženýrských staveb je dále zahrnuta:

  • výstavba vodovodů a kmenových stok
  • realizace opěrných a zárubních zdí různými technologiemi (prefabrikovaný i monolitický železobeton, ražené i vrtané piloty, drátokamenné opevnění apod.)
  • stabilizace náspu konstrukcí, eventuálně zakládání staveb v náročných podmínkách
Související témata Agromeli: 

Napište nám

Kontakt

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178
627 00 Brno
tel.: +420 545 217 034
mob.: +420 602 516 207
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
agromeli@agromeli.cz