Vodohospodářské stavby

V této oblasti máme velké zkušenosti s činnostmi, které obnovují přirozené funkce vodních toků, nápravou mnohdy nevhodně provedených
melioračních zásahů, které nebyly realizovány s ohledem na stabilitu krajiny a její vyváženost. Naše stavby a úpravy vedou nejen k harmonické krajinotvorbě, ale zvyšují retenční schopnost lokality a výrazně snižují možné povodňové škody. Zvyšují schopnost zadržovat vodu, eventuálně ji odvádět, zabezpečují její schopnost okysličování a vrací krajinu do podoby přírodě blízkých ekosystémů. Těší nás, že výsledkem naši práce je obnova života, návrat živočichů a zvýšení biodiverzity do obnovených toků, vodních ploch a mokřadů.

Některé typy našich vodohospodářských prací:

  • úpravy pro zvýšení retenční schopnosti krajiny (zřizování nových rybníků, nádrží a poldrů)
  • realizace protierozních opatření
  • hrazení potoků a bystřin (stabilizace podélného spádu a snižování unášecí schopnosti)
  • realizace rybích přechodů pro migrační trasy
Související témata Agromeli: 

Napište nám

Kontakt

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178
627 00 Brno
tel.: +420 545 217 034
mob.: +420 602 516 207
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
agromeli@agromeli.cz